parallax background

Cennik


Konsultacje dietetyczne


Pakiet 30 dniowy

1. Wywiad online, zebranie danych dotyczących problemu oraz ankieta - niezbędne narzędzie do wykonania spersonalizowanego planu dietetycznego.

2. Wykonanie indywidualnego jadłospisu na 30 dni.

3. Kontrola postępów klienta i naniesienie ewentualnych korekt (3 razy w miesiącu).

270 zł


Konsultacje psychologiczne


140 zł / godz


Psychoterapia


140 zł / 50 min.


Konsultacje z trenerem


Rozpisanie indywidulnego planu treningowego

Sesje stacjonarne / online

200 zł